Bestanden uploaden en linken

Bestanden uploaden en linken

Je kunt pdf's, afbeeldingen (jpg, png) en zelfs word- en excelbestanden op je site plaatsen. Om deze bestanden te kunnen bekijken (m.u.v. de afbeeldingen) met je een link in een tekstblok plaatsen. De link die je dan aanklikt gaat naar het betreffende document.

Bestand uploaden

  • Ga in dashboard naar media
  • klik op nieuw bestand
  • upload de pdf of ander document. Dit document verschijnt nu in de bibliotheek, en ziet er uit zoals de omcirkelde afbeelding in het plaatsje hiernaast.

 

URL ophalen van bestand

Je kunt een bestand alleen bekijken als de url weet. 

Klik in de mediabibliotheek op het bestand. Je komt nu in een scherm waar je rechts een blok ziet waar de url in staat

ga met je cursor in het veld van de URL staan en dubbelklik tot de hele url blauw wordt

Gebruik nu de toetsencombinatie ctr c (kopieren)

Document beschikbaar maken

Ga nu naar de plek in je website waar je wilt dat men deze PDF of ander document kan inzien. Maak een tekst aan, en hang de link aan de tekst. Lees hier hoe je dit doet. Als de link geplaatst is kun je door de link aan te klikken het document bekijken. Bekijk hier de pdf van deze pagina!